Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Op woensdag 27 januari ontving Roger Leenders (Q4y) als allereerste Nederlander het persoonscertificaat ‘NNK/EOQ Quality Manager’. Uit de handen van NNK-voorzitter Gerard Berendsen nam hij het begeerde papier in ontvangst, na een lange en spannende examendag waarin hij zowel op zijn theoretische vakkennis als op de praktische toepassing daarvan werd getoetst.

NNK EOQ Certificaat Quality Mngr vEQO

Hieronder vindt u informatie over

 • Wat persoonscertificatie is;
 • Waar het goed voor is;
 • Wie er achter staat;
 • Hoe ik de examendag ervaren heb;

 

 


Waarom persoonscertificatie?

Er zijn in Nederland naar schatting zo’n 10.000 personen die zich full time of part time met kwaliteit bezig houden. Hoe krijgt u zicht op de kwaliteit van deze functionarissen? Door de diversiteit aan kwaliteitskundige opleidingen en trainingen en de zeer verschillende beroepsvelden waarin kwaliteitskundigen hun werk verrichten is het moeilijk in te schatten wat hun competenties zijn.

 • Daar komt nog iets bij: bij vele andere beroepsgroepen moet de klant behalve op vakmanschap ook op integriteit kunnen vertrouwen (denk aan medisch personeel, accountants, makelaars, notarissen).

Om deze beide hoekpunten van het kwaliteitskundige competentieprofiel – vakkunde en integriteit- voor het voetlicht te brengen heeft het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement het initiatief genomen om te komen tot een systeem van persoonscertificatie.


Wat is persoonscertificatie?

De houder van het certificaat verplicht zich bovendien zich te houden aan de NNK/EOQ gedragscode voor professioneel en integer handelen en om zijn/haar competenties en professionaliteit verder te ontwikkelen. Door aan te haken aan het competentiekader van de EOQ Quality Manager krijgt het certificaat een Europees draagvlak en krijgt de gecertificeerde zowel een Nederlands (NNK) als een Europees (EOQ) certificaat. De EOQ waarborgt door middel van tweejaarlijkse audits de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het NNK als certificatie-instelling. Alle details over NNK/EOQ-persoonscertificatie leest u op de NNK-website: http://www.nnk.nl/contents/persoonscertificering_2


Het beroepsprofiel van de NNK/EOQ Quality Manager
 • De NNK/EOQ Quality Manager is een op HBO- of WO-niveau gevormde kwaliteitsfunctionaris met een gedegen beroepsopleiding en ervaring. Met zijn competenties is hij (m/v) in staat om managementsystemen te ontwikkelen in de richting van een duurzaam succes van de organisatie. Daarbij houdt hij rekening met de eisen van de betrokken partijen, eisen van de markt en de organisatieomgeving.
 • Hij kent de geavanceerde managementconcepten, helpt beslissingen te nemen over hun toepassing en de invoering ervan in het bedrijf. Door zijn kennis van modellen en systemen is hij in staat de eisen van verschillende normen te integreren in het managementsysteem van de organisatie en een auditprogramma te ontwikkelen.
 • Door de toepassing van geschikte werkwijzen en data-analyse kan hij kwaliteit gerelateerde gegevens analyseren, evalueren en beschikbaar maken voor besluitvorming.
 • Hij is in staat klantenbelangen te identificeren en hen te vertegenwoordigen in de organisatie.
 • Hij biedt informatie, advies en opleiding over kwaliteit gerelateerde zaken op alle niveaus van de organisatie.

 • The European Organization for Quality, EOQ, is the European interdisciplinary organization striving for effective improvement in the sphere of quality in its broadest sense acting as the coordinating body and catalyst of its National Representative Organizations (NRs). Within the EOQ network of organizations from European countries and all over the world are linked hundreds of thousands of experts and companies in the field of quality. Meer over EOQ: www.eoq.org

Wat heb ik er aan als professional?

Werken met certificaat en beroepscode. De kwaliteitsfunctionaris die voldoet aan het beroepsprofiel, krijgt na een examen een certificaat als bewijs van actuele kennis, kunde en vaardigheden en een integere beroepshouding. Het certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar. Om het certificaat na deze periode te behouden, moet de kwaliteitsfunctionaris aan bepaalde eisen voldoen. Naast het certificaat is de beroepscode een belangrijk document. Daarin staan de uitgangspunten voor professioneel en ethisch handelen tijdens de uitoefening van het beroep van kwaliteitsmanager. De belangrijkste voordelen van het NNK/EOQ certificaat op een rij:

 • De gecertificeerde kwaliteitsfunctionaris onderscheidt zich in het werkveld.
 • Aantoonbare vakbekwaamheid geeft zekerheid voor werkgevers en opdrachtgevers.
 • Het certificaat is Europees, wat voordelen heeft voor organisaties die in een internationale omgeving werken.
 • Persoonscertificering is geen eindpunt maar een continu proces waarin gecertificeerden aantoonbaar hun vakbekwaamheid bijhouden.
 • Certificering leidt tot een sterke beroepsgroep die nieuwe vraagstukken blijft bespreken, aanpakken en verbeteren.

Ooggetuigenverslag van de examendag

quoteIk ben een van de oprichtingsleden van het NNK en al zo’n twintig jaar lid van de club. Het is dan ook geen overdrijving als ik zeg dat ik het NNK een warm hart toe draag. Ook sta ik bekend als warm pleitbezorger voor het vak kwaliteitsmanagement. Bestand 31-01-16 15 06 54

Toch moest ik even slikken toen ik doorkreeg wat er allemaal bij die certificatie om de hoek kwam kijken. Over de toelatingseisen hoefde ik me als doorgewinterde kwaliteitsprofessional geen zorgen te maken. Maar dat examen … Mijn hemel! Niet zo maar een uurtje, maar een hele dag … Op een externe lokatie. Met toezichthouders, examinatoren, strakke tijdschema’s. Niet alleen theorie, maar ook praktijkcases. Het kost nog geld ook. Had ik echt ‘ja’ gezegd?

De eerste lichting NNK-kandidaten was bescheiden van omvang: slechts 5 kwaliteitsprofessionals hadden het aangedurfd zich te onderwerpen aan het oordeel van de examinatoren. Het eerste examenonderdeel betrof de theorietoets. De door NNK beschikbaar gestelde voorbeeldtoets bleek iets eenvoudigere vragen te bevatten dan het papier dat we nu voor onze neus kregen. Hmmm…. Even doorbijten. Ik kwam er zonder gevoelens van wanhoop doorheen, maar je weet maar nooit …


Ontvangst van de certificaten uit handen van NNK-voorzitter Gerard Berendsen:


Processed with Moldiv

Klik op de namen voor de LinkedIn-profielen.


Het aanmeldingsformulier en alle benodigde informatie voor het nemen van een weloverwogen beslissing treft u aan op de volgende pagina van de NNK website: http://www.nnk.nl/contents/examen_en_documenten