Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Het jaar is nog niet helemaal voorbij, maar ik permitteer me hier alvast een tevreden terugblik op een zeer succesvol Q4y-jaar. Hier zijn de opdrachten waar Q4y zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet:


Nieuwbouw wielstelrevisie NS Treinmodernisering (voorheen NedTrain)

Het jaar begon met enkele maanden inzet voor NedTrain in Haarlem. Ik mocht hier de eindfase meemaken van een bijzonder interessant en groots project van het Revisie Loopwerkbedrijf (RLW): de volledige nieuwbouw van de wielstelrevisie. Gedurende dit ambitieuze traject verrees niet alleen een architectonisch bijzonder aansprekende nieuwe fabriekshal maar werd ook het wielstelrevisieproces zelf radicaal gemoderniseerd. Alles ging op de schop: er werd een geheel nieuwe machinestraat aangeschaft en het proces zelf werd volledig elektronisch aangestuurd. Bij mijn eerdere opdracht voor RLW in 2014/2015 was ik getuige van het begin van het project, nu mocht ik de opstart van het nieuwe proces meemaken en de verhuizing van de projectstaf van de bouwkeet naar de luxe kantoorverdieping in het nieuwe gebouw, met een grandioos uitzicht op de geïntegreerde revisiestraat. Concreet heb ik me in Haarlem beziggehouden met:

    • Review kwaliteitsplan conform ISO-richtlijn 10005:2005;
    • Aanpassing van de procedures naar aanleiding van de gewijzigde werkwijze;
    • Opstellen van een Business Continuity Plan voor de nieuwe machinestraat: wat doen we als bijv. de onbalansmeetmachine uitvalt?

Een bijzondere opsteker was de kans om een korte impressie van deze opdracht op TV te tonen in het programma Ondernemend Nederland (RTL-7). Het item is als filmpje op deze website en op YouTube te zien.


NiAZ-heraccreditatie Flevoziekenhuis

In het voorjaar kreeg ik er een mooie opdracht bij, in een sector die ik goed ken: de tweedelijns curatieve zorg. In het Flevoziekenhuis te Almere was de kwaliteitsstaf al een tijd lang intensief bezig met de voorbereiding op de Qmentum (NiAZ) heraccreditatie. In de laatste 3 maanden vóór de externe NiAZ-audit heb ik dit team bijgestaan door de laatste procedurele manco’s weg te poetsen en een groot aantal interne (tracer-) audits te doen, dwars door het ziekenhuis heen. Ik kon eigenlijk alleen maar constateren dat de Qmentum-eisen over de hele linie naar letter en geest goed waren omgezet naar het kwaliteitssysteem én de praktijk van alledag. Het NiAZ-team bleek het na de externe audit in de zomer eens te zijn met mijn inschatting: tijdens de plenaire afsluitende sessie kon de voorzitter van het NiAZ-auditteam zich alleen maar uiten in de vorm van complimenten en de behaalde compliance-scores spraken voor zich. Het officiële oordeel kwam eind augustus: met vlag en wimpel geslaagd!


MindCampus: Nieuwsbrief Kwaliteit

Voor deze Amsterdamse firma voor HR professionals (opleidingen, media, events) verzorg ik al 19 jaar de geprinte Nieuwsbrief Kwaliteit. Ook dit jaar verschenen weer 6 nummers met kwaliteitsrelevante nieuwsberichten uit de zorg, de industrie en de voedselveiligheidssector. Voor een voorbeeld (pdf) kunt u hier terecht.


Schouten & Nelissen University of applied sciences: Master opleiding kwaliteitsmanagement (MKM)

Al kort na de start van deze opleiding was ik er bij: als docent verzorg ik het onderdeel klant-/medewerkerstevreden-heidsmeting en begeleid ik enkele ook voor mij reuze interessante eindthesistrajecten. Sinds dit jaar mogen de studenten zich na voltooiing van de gehele modulaire opleiding Master of Arts (MA) noemen. Maar dan zijn ze wel twee tot maximaal 5 jaar verder!


Docentschap NCOI Techniek & veiligheid

Al langer doe ik mijn best om mijn kwaliteitsmanagementervaring mee te geven aan mensen aan het begin van hun loopbaan. Naast mijn docentschap bij Schouten & Nelissen (Masteropleiding Kwaliteitsmanagement) wilde ik op meer regelmatige basis onderwijs geven aan een bredere doelgroep. Sinds dit jaar is die wens werkelijkheid geworden: eind 2017 werd ik door NCOI geaccepteerd als freelance lesdocent binnen het domein Techniek & veiligheid. Sinds de zomer van 2018 geef ik daadwerkelijk les aan een groeiende reeks van groepen studenten (MBO/MHBO/HBO) over een breed gamma van aspecten uit de vakgebieden bedrijfskunde, kwaliteitsmanagement, procesmanagement. Op dit moment ben ik inzetbaar binnen de modules ‘Technische bedrijfskunde’, ‘Toegepaste technische bedrijfskunde’, ‘Kwaliteit- en servicemanagement’. Ik verzorg zowel de avondvariant als de dag-sessies (doordeweeks en op zaterdagen). Voor de module ‘technische bedrijfskunde’ vervul ik ook de rol van ‘beoordelaar’ (van de moduleopdrachten die als examenopdracht fungeert).


EXIN: compliance ISO9001:2015 (kwaliteit) en ISO27001:2013 (informatiebeveiliging)

Het gehele jaar door heb ik parttime compliance-monitoring verricht voor het ICT examen- en certificatieinstituut EXIN in Utrecht. Voor dit bedrijf, al 35 jaar een wereldspeler op dit terrein, was ik verleden jaar al aan de slag. Dit leidde tot succesvolle her-certificatie conform ISO9001:2015 en ISO27001:2013. Sindsdien monitor ik op gezette tijden of de ingezette kwaliteitsmanagementactiviteiten doorgang vinden en de compliance niet in het gedrang komt.


Havenbedrijf Rotterdam: upgrade procesmodel en advies over het kwaliteitsmanagementsysteem

Het uitzicht vanuit mijn nieuwe werkplek in het World Port Center, Rotterdam, Kop van zuid.

Als klap op de vuurpijl werd me in de herfst een hele mooie opdracht gegund bij het Havenbedrijf Rotterdam. Ik mag hier de komende maanden het procesmodel van de afdeling Port Development upgraden en adviseren over de inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem.