Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Online Kiosk

Ergens over schrijven, heb ik ontdekt, is een van de meest effectieve manieren om je kennis te vergroten. Sinds ca. 1993 schrijf ik artikelen voor de vakpers en boeken over zo ongeveer alle kwaliteitskundige themas die er bestaan. De boeken, veelal geschreven samen met Jan Maas, zijn inmiddels uitverkocht en alleen nog op de tweedehands markt verkrijgbaar. Enkele artikelen die nog actualiteitswaarde hebben zijn als pdf voor u klaargezet in deze on-line kiosk. Ik hoop dat u er plezier aan beleeft!

MindCampus Nieuwsbrief Kwaliteit nr.5 verschenen

De tweede Nieuwsbrief Kwaliteit alweer onder de hoede van MindCampus B.V. Ook nu komt een compleet gamma van terreinen aan bod waar kwaliteit het verschil uitmaakt: voedselkwaliteit, verpleegzorg, eerstelijnszorg, medicatieveiligheid, datamanagement, arbeidsomstandigheden. Lees hem snel, download de pdf: MindCampus Nieuwsbrief Kwaliteit nr 5 Of ga naar de ‘contactpagina’ en vraag om een geprint exemplaar bij Q4y ‘Quality for...

Meer

MindCampus Nieuwsbrief Kwaliteit Nr.4

Uitgeverij WEKA in Amsterdam is na een management buy-out getransformeerd tot MindCampus. Veel is veranderd, één ding is gelijk gebleven: de prachtige Nieuwsbrief Kwaliteit. Klik hier voor de pdf-versie van 2017/nr.4: NBK 2017...

Meer

Hoe ook u de ‘Six Simple Rules’ kunt toepassen

Hoe ook u de ‘Six Simple Rules’ kunt toepassen

Eerder al heb ik u in een blog-bijdrage gewezen op de verdiensten van het boek Six Simple Rules (Morieux & Tollman, HBP 2014). Ik ben zo gecharmeerd geraakt van dit boek dat ik een uitgebreide beschrijving/ hervertelling heb gemaakt, die ik graag ter beschikking stel. De eerste twee pagina’s bieden een ‘management summary’ van het hele boek, de rest (15 pp) beschrijft elk van de Six Simple Rules, maar ook de door Morieux en Tollman opgevoerde voorbeeldgevallen. Klik hier voor het pdf-document en doe er uw voordeel mee:...

Meer

Nieuwsbrief Kwaliteit WEKA februari 2016

Nieuwsbrief Kwaliteit WEKA februari 2016

Heeft u de berichtgeving gevolgd over de Bijstand? Dat zoveel mensen er nooit meer uitkomen? En vraagt u zich af hoe dat komt? Lees mijn ‘Van de redacteur’ op p.2 van de WEKA Nieuwsbrief Kwaliteit. We volgen op de voet de berichtgeving in de pers over kwaliteitskundige onderwerpen (zorg, voeding, arbo, industrie & zakelijke dienstverlening). Download de pdf: WEKA Nieuwsbrief Kwaliteit februari...

Meer

Nieuwsbrief Kwaliteit WEKA december 2015

Download hier de december-uitgave van de Nieuwsbrief kwaliteit van uitgeverij WEKA, vol interessante berichten uit de kwaliteitsmanagementwereld (zorg, voedselveiligheid, arbo). En ookk heb weer ergens een mening over (p.2) … WEKA Nieuwsbrief Kwaliteit 0615-2.compressed...

Meer

Interim index 12

Interim index 12

Interessant onderzoek van Schaekel & Partners (Interim & Search Management): “Jaarlijks analyseren wij samen met onze partners Nyenrode Business Universiteit en TNO, de markt voor tijdelijk management. Met elkaar willen wij scherper inzicht krijgen in wat er in deze markt leeft en welke ontwikkelingen de boventoon voeren. Dit doen wij onder de noemer Interim Index” Klik hier voor het onderzoeksverslag (pdf, 44 pp): Onderzoeksverslag Interim index 12...

Meer

Nieuwsbrief Kwaliteit WEKA okt 2015

De nieuwe Nieuwsbrief Kwaliteit van uitgeverij WEKA is zojuist weer verschenen. Met een gevarieerde mix aan artikelen, opinies en persberichten over de kwaliteit van zorg, de voedingsindustrie en kwaliteitsmanagement in het algemeen. Download de pdf-file op...

Meer

Boek: Wat wil de klant? Werken aan klanttevredenheid

Het doel van Wat wil de klant? Werken aan klanttevredenheid is u na te leren denken over het thema klanttevredenheid en uw eigen gedachten vorm te geven. De citaten, ‘war stories’ over geslaagde en minder geslaagde dienstverlening en de borende vragen verspreid door de tekst prikkelen u tot het trekken van vergelijkingen met uw eigen werkomgeving. WEKA Uitgeverij BV, Amsterdam,...

Meer

Boek: 100 Gouden Regels voor Kwaliteitsmanagement

‘100 Gouden regels voor kwaliteitsmanagement’ staat vol kwaliteitskundige levenslessen: praktijkervaringen die de auteurs en hun collega-kwaliteitskundigen hebben opgedaan en waarmee ook u uw voordeel kunt doen. Daarmee is het een rijke inspiratiebron voor managers en kwaliteitskundigen die zich betrokken voelen bij de kwaliteitsverbetering van hun organisatie en het effect van hun inbreng willen vergroten. Academic Service, 2008 Klik hier om te...

Meer

Boek: Persoonlijk excelleren

In dit boek komt een methodiek aan bod waarmee u kwaliteitsmanagement toepast op uw eigen functioneren. Via analyse en inventarisatie van uw vaardigheden leiden de auteurs u naar een verbeteraanpak op die gebieden waar uw competentie nog te wensen overlaat. In handzame hoofdstukken worden de vaardigheden belicht die u niet heeft geleerd in uw opleiding, maar die wel een stevige versnelling kunnen geven aan verbetering van uw effectiviteit en bovendien uw persoonlijk levensgeluk kunnen vergroten. Dit boek is bedoeld voor professionals en...

Meer